February 2020

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 17
Show less
 18
Show less
 19
Show less
 20
Show less
 21
Show less
 22
Show less
 23
10:30 All Age Worship
Show less
 24
09:30 Little Fish!
Show less
 25
19:30 Alpha Course
Show less
 26
09:30 Little Fish!
Show less
 27 - Today
Show less
 28
Show less
 29
Show less
 1 March
10:30 Morning Worship
Show less
 2
09:30 Little Fish!
12:00 Finance budgeting course
Show less
 3
19:30 Alpha Course
Show less
 4
09:30 Little Fish!
Show less
 5
Show less
 6
Show less
 7
09:00 Alpha Course
Show less
 8
10:30 Family Communion
Show less
 9
09:30 Little Fish!
12:00 Finance budgeting course
Show less
 10
Show less
 11
09:30 Little Fish!
Show less
 12
Show less
 13
Show less
 14
Show less
 15
10:30 Morning Worship
Show less
 16
09:30 Little Fish!
12:00 Finance budgeting course
Show less
 17
19:30 Alpha Course
19:30 Alpha Course
Show less
 18
09:30 Little Fish!
Show less
 19
Show less
 20
Show less
 21
09:00 Big Fish!
Show less
 22
10:00 Morning Worship
Show less